krátké zprávy

Zrušení semináře trenérů
Dovolená sekretariátu