Usnesení konference Středočeského krajského svazu ledního hokeje 2024

Delegáti Středočeské krajské konference ČSLH, složené ze zástupců krajských oddílů LH a ze zástupců KVV ČSLH, konané dne 23.04.2024 od 18:00 hod. v aule ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17 na základě předložených a přednesených materiálů a průběhu jednání konference.

Schvalují:

 • volbu pracovního předsednictva: Milan Hněvsa, Ivo Kyndl, Petr Svoboda
 • program konference
 • jednací a volební řád konference
 • volbu mandátové, návrhové a volební komise:
  • mandátová: Martin Novák, Jan Pěkný, Věra Janečková
  • návrhová: Václav Formánek, Jiří Zörkler, Petr Kotráš
  • volební: Petr Macháč, Marek Kubát, Jana Lapková
  • zprávu o hospodaření KVV ČSLH za období 2022–2023
  • převod hospodářského výsledku r. 2022 ve výši zisku 409.311,20 Kč do základního jmění
  • převod hospodářského výsledku r. 2023 ve výši zisku 95.256,40 Kč do základního jmění
  • volbu předsedy KVV ČSLH a jeho členů
  • volbu předsedy DR KVV ČSLH a jejích členů
  • volbu delegáta na konferenci ČSLH: Jakub Král
  • návrh kandidáta na prezidenta ČSLH: Alois Hadamczik
  • návrh kandidáta na viceprezidenta za výkonnostní hokej ČSLH: Petr Bříza
  • návrh kandidáta na člena výkonného výboru ČSLH za výkonnostní hokej: Jakub Král
  • návrh kandidáta na předsedu DR ČSLH: Miloslav Šeba

berou na vědomí:

 • zprávu předsedy o činnosti KVV Středočeského kraje za uplynulé období
 • stanovisko DR KVV Středočeského kraje za období 2022-2023
 • zprávu mandátové komise o účasti delegátů na konferenci Středočeského Krajského svazu LH ze dne 23.04.2024: přítomno 26 delegátů s hlasem rozhodujícím 23 delegátů z klubů (27 pozvaných) a 3 hlasy KVV + DR

Konference Středočeského krajského svazu ledního hokeje zvolila přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím:

 • Předsedu KVV ČSLH Střední Čechy: Milan Hněvsa
 • Členy KVV ČSLH Střední Čechy: Václav Formánek, Ivo Kyndl, Ing. Jakub Král, Petr Macháč, Mgr. Martin Novák, Jiří Zorkler
 • Předsedu DR KVV ČSLH Střední Čechy: Petr Kotráš
 • Členy DR KVV ČSLH Střední Čechy: Jan Pěkný, Luboš Holoubek

Konference ukládá KVV ČSLH:

 1. vyhodnotit průběh konference včetně diskusních příspěvků a informovat oddíly prostřednictvím webových stránek Středočeského hokeje
 2. V oblasti sportovně-technické: připravovat soutěže v pokud možno časovém předstihu a v průběhu soutěží trvat na dodržování SDŘ LH. Usilovat o regulérnost soutěží, dohlížet a vyhodnocovat průběh soutěží. Vzhledem k provázanosti soutěží rámcově sjednotit disciplinární tresty v rámci celé ČR
 3. V trenérské oblasti: provádět školení trenérů licence C+ mládež, vytvářet podmínky pro zkvalitňování práce trenérů pořádáním doškolovacích seminářů trenérů lic. „C+mládež“. Vytvářet podmínky pro přípravu talentované mládeže v žákovských kategoriích v projektu VTM v kategorii U15 a U14. Doplnit vybavení výběru U15 a U14 včetně realizačních týmů. Podporovat náborové akce pořádané ČSLH v klubech s územní příslušností ke Středočeskému kraji. Realizovat testování talentovaných hráčů v projektu FTVS dle pokynů ČSLH
 4. V oblasti rozhodčích: přihlížet při obsazování rozhodčích k ekonomické situaci oddílů, získávat další zájemce o funkci rozhodčích, provádět školení rozhodčích II. a III. tř. Pořádat předsezónní semináře rozhodčích. Průběžně spolupracovat při obsazování utkání s garanty na zimních stadionech ve Středočeském kraji. Věnovat se pomoci začínajícím rozhodčím
 5. V mediální oblasti: rozšiřovat obsahovou náplň středočeských webových stránek, zveřejňovat výsledky soutěží, řízených VV Středočeského kraje i další aktuality z ČSLH
 6. zastupovat středočeské oddíly na jednáních ČSLH a reprezentovat jejich názory a návrhy, aktivně spolupracovat s odbornými komisemi ČSLH
 7. sledovat nabídky KÚ na využití vypsaných grantů, zpracovávat projekty na podporu dalšího rozvoje mládežnického hokeje. Jednat s KÚ o podpoře projektu VTM. Hledat další finanční zdroje pro podporu mládežnického hokeje v kraji
 8. podílet se aktivně na spolupráci s  krajským pracovištěm ČUS
 9. aktivně se podílet na vzniku pobočných spolků

Delegáti konference žádají VV ČSLH:

 1. podporovat projekt „Pojď hrát hokej“
 2. rozhodnutí VV ČSLH a jeho sekretariátu oznamovat s dostatečným předstihem a obecně sjednocená pravidla neměnit v průběhu soutěží
 3. informovat s dostatečným předstihem uvažované a plánované změny a aktualizace v elektronických systémech ČSLH (systém zápasů, rozhodčích, registrací, SRR apod.)

V Praze dne 23.04.2024

Přílohy