Rozhodnutí disciplinární komise: zajištění zdravotnické služby

Disciplinární  komise  KVV ČSLH Střední Čechy nařizuje:

DK KVV Středočeského kraje nařizuje všem oddílům, které hrají krajské soutěže řízené KVV Středočeského kraje povinnost zajistit zdravotní službu dle rozpisu mistrovských soutěží v sezoně 2016-17 str.33, směrnice ČSLH č.65. Některé oddíly tuto směrnici nedodržují nebo funkci zdravotní služby nezajišťují dle článku této směrnice č.4. Z tohoto důvodu může dojít při úrazu k těžkému poškození zdraví hráčů a proto DK nařizuje:   

  1. při všech mistrovských utkáních v soutěžích řízených KVV Střed. kraje povinnost        pořádajícího klubu zajistit zdravotní službu dle směrnice ČSLH č.65. Zdravotní služba bude řádně zapsána v zápise o utkání včetně podpisu. Za doprovodu hlavního pořadatele utkání se přijde představit rozhodčímu před započetím utkání s tím, že po celou dobu utkání bude k dispozici v prostoru střídaček (popřípadě na střídačce domácích) s potřebným vybavením dle směrnice ČSLH č.65 a bude označen jako zdravotník (páskou, vestou, bundou)
  2. rozhodčím DK nařizuje kontrolu tohoto nařízení ode dne 10.2.2017.  V poznámkách zápisu o utkání rozhodčí zapíše, zda domácí oddíl tuto povinnost splnil.

 DK děkuje všem oddílům a rozhodčím že toto nařízení budou dodržovat a nebude muset přistupovat k disciplinárnímu řízení, kde uložená pokuta je až 20 000,-Kč.

                                                                                        

 

                                                                                         předseda disciplinární komise KVV ČSLH

Dne :  7.2.2017                                                                  Václav Formánek