Doškolovací seminář trenérů lic. C + mládež

Datum: 04.09.2017 - 04.09.2017
Kde: ZS Kladno
Adresa:

Přihlášky zasílejte prosím emailem na ks-stredocesky@cslh.cz. Účastnický poplatek 100,- Kč bude vybrán při prezenci.