Dokumenty

Datum Dokument Orgán Typ Velikost
12.2.2024 Zápis z STK - č. 26/2023-2024 STK pdf 370.31 kB
12.2.2024 Zápis z STK - č. 25/2023-2024 STK pdf 271.37 kB
12.2.2024 Zápis z STK - č. 24/2023-2024 STK pdf 227.08 kB
12.2.2024 Zápis z STK - č. 23/2023-2024 STK pdf 320.88 kB
12.2.2024 Zápis z STK - č. 22/2023-2024 STK pdf 225.3 kB
12.2.2024 Zápis z STK - č. 21/2023-2024 STK pdf 239.78 kB
31.12.2023 Zápis ze zasedání VV č. 33 (2023/2024) KVV pdf 242.29 kB
31.12.2023 Zápis ze zasedání VV č. 32 (2023/2024) KVV pdf 281.37 kB
31.12.2023 Zápis ze zasedání VV č. 31 (2023/2024) KVV pdf 300.17 kB
31.12.2023 Zápis z STK - č. 20/2023-2024 STK pdf 233.14 kB