Změna v evidenci trestů!

Dne 06.09.2018 byla na výkonném výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. schválena změna v Soutěžním a disciplinárním řádu ČSLH - čl. 529. Změna platí okamžitě pro všechny věkové kategorie.

V soutěžích nebo turnajích všech věkových kategorií se za účelem evidence trestů evidují v utkáních uložené osobní tresty a osobní tresty do konce utkání s tím, že v evidenci trestů má každý uložený osobní trest hodnotu 10 bodů a každý uložený osobní trest do konce utkání 20 bodů. Jiné tresty se neevidují. Dosáhne-li Hráč v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 40 bodů, zastavuje se Hráči automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji, přičemž stejně se postupuje, dosáhne-li Hráč v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 80 bodů, 120 bodů atd.

K uvedenému pro bližší objasnění následující příklady:

  • je-li Hráči v utkání uložen osobní desetiminutový trest (v zápise o utkání označeno jako „10“) + osobní trest do konce utkání (v zápise o utkání označeno jako „20“), započítává se mu do evidence trestů 30 bodů
  • je-li Hráči v utkání uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání, započítává se mu do evidence trestů 20 bodů
  • je-li Hráči v utkání uložen trest ve hře (v zápise o utkání označeno jako „25“), do evidence trestů se tento trest neeviduje, neboť podléhá automatickému disciplinárnímu řízení
  • je-li u příslušného hráče evidována průběžná hodnota 30 bodů a v utkání je mu uložen např. osobní trest do konce utkání, bude v takovém případě následně činit hodnota uložených vyšších trestů 50 bodů a hráč má automaticky zastavenou činnost na jedno následující soutěžní utkání v příslušné soutěži, přičemž v dalším se uložené vyšší tresty v dalším průběhu příslušné soutěže dále připočítávají k již dosažené hodnotě 50 bodů.

Dále platí povinnost klubů tresty evidovat a v případě pozastavení činnosti zaslat informaci řídícímu orgánu!