Turnaj VTM

Datum: 08.11.2015 - 08.11.2015
Kde: ZS Černošice
Adresa: Fügnerova 263,252 28 Černošice

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

  1. Pořadatel:      KVV ČSLH Střední Čechy

  2. Místo konání:  ZS Černošice       

  3. Termín:  8.11.2015 od 9.00 hod.                

  4. Funkcionáři organizačního výboru:

   1. Ředitel turnaje:                      Pavel Vosyka

   2. Předseda STK:                       Ing. Jakub Král

   3. Členové STK:                        Petr Kotráš     -           za Střední Čechy   

    B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád
  1. Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

  2. Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů U 15 Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

  3. V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

    

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 

 1. Hrací čas
  1. Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

  2. Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

  3. Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

  4. Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

    

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

 

 1. Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

 2. Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

 3. Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

 4. Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

 5. Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

       

   

  D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

    

   E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

   9:00           Středočeský    -           Plzeňský

   10:45         Karlovarský    -           Pardubický

   12:30         poražení          -           utkání o 3. místo

   14:15         vítězové          -           finále