Turnaj VTM U14 ČSLH

Datum: 16.01.2016 - 16.01.2016
Kde: ZS Mladá Boleslav
Adresa: Viničná 546/31, 293 01 Mladá Boleslav

Turnaj VTM U 14 ČSLH

propozice – 4 týmy

 

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 

1.      Pořadatel:      KVV ČSLH Střední Čechy

 

2.      Místo konání:  ZS  Mladá Boleslav           

 

3.      Termín:  16.1.2016 od 9.30 hod.                

 

4.      Funkcionáři organizačního výboru:

a)      Ředitel turnaje:                      Pavel Vosyka

b)      Předseda STK:                       Ing. Jakub Král

c)      Členové STK:                        vedoucí  U14  -           za Střední Čechy

                                                           vedoucí  U14  -           za Plzeňský kraj

                                                           vedoucí  U14 -            za Karlovarský kraj

                                                           vedoucí  U14 -            za Jihočeský kraj

 

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

  1. Hrací řád

a)      Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)      Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů U 14 Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje zápis o utkání hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)      V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účastiv dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 

  1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 

  1. Hrací čas

a)      Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)      Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)      Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)      Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 

  1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (2 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

  1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

  1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 

  1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

 

a)      Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)      Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)      Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)      Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)      Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

     

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

a)      Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)      Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

  9:30         Středočeský    -           Plzeňský

11:15         Karlovarský    -           Jihočeský

13:00         poražení          -           utkání o 3. místo

14:45         vítězové          -           finále

16:15         vyhlášení vítěze