Turnaj VTM U13 - Mladá Boleslav

Datum: 03.12.2017 - 03.12.2017
Kde: ZS Mladá Boleslav
Adresa: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

1.      Pořadatel:      KVV ČSLH Středočeský kraj
2.      Místo konání: Zimní stadion Mladá Boleslav     
3.      Termín: 3. 12. 2017             

4.      Funkcionáři organizačního výboru:
a)    Ředitel turnaje: Petr Fiala
b)   Předseda STK: Jakub Král, tel.: 724315410
c)    Členové STK:  vedoucí všech zúčastněných týmů

   B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 Hrací řád

a)      Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)      Turnaje, se zúčastní krajské výběry hráčů U 13. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)      V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

  1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

  1. Hrací čas

a)      Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)      Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)      Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)      Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

  1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

  1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

  1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

  1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)      Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)      Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)      Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)      Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)      Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

     

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)      Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)      Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ                                    časy stravování:

10:00 – 11:30 hod.       Středočeský    -    Liberecký      11:50   poražený z 1. semifinále

11:45  - 13:15 hod.       Plzeňský         -    Jihočeský       12:30   vítěz 1. semifinále

13:45  - 15:15 hod.       utkání o 3. mís                            13:30   vítěz 2.semifinále

15:30  - 17:00 hod.       finále                                          15:30   poražený z 2. semifinále

                                      vyhlášení vítězů