Soutěž 2. – 4. tříd – úprava systému a technických norem

V návaznosti na rozhodnutí prezidenta Českého svazu ledního hokeje z.s. JUDr. Tomáše Krále ze dne 5. října 2020, se upravuje formát soutěží 2. – 4. tříd řízených Středočeským hokejem pro období od 10.10.2020 do 01.11.2020:

a) turnajová utkání těchto kategorií se ruší a nahradí se jedním utkáním, rozpis utkání bude uveřejněn v Systému zápasů

b) utkání bude probíhat v původních termínech konání turnajů

c) pokud mají obě mužstva A i B tým, hraje se jedno utkání současně na obou polovinách hrací plochy

d) utkání proběhne dle Pravidel ledního hokeje v utkáních soutěží věkové kategorie 2. – 4. tříd (směrnice č. 117 ze dne 10.09.2020), s úpravou článku VI. – Hrací doba, bodu 1), který se na pro výše uvedené období upravuje následovně:

  • Hrací doba všech utkání, která nejsou hrána turnajově, je 3 x 21 minut hrubého času. Měření času se provádí centrálně pro obě mužstva.

e) důrazně se doporučuje, aby pořádající klub v rámci organizace utkání ve věkové kategorii 2. - 4. tříd přijal opatření, jímž by v rámci předzápasové přípravy hráčů (tj. zejména oblečení hráčů do výstroje) omezil přístup rodičů hráčů do hráčské kabiny na nezbytný minimální čas a v minimálním nezbytném počtu; v dalším se pravidla pro organizaci utkání (přítomnost nezbytně nutných osob) řídí usnesením vlády České republiky č. 958 ze dne 30. 9. 2020.