Školení trenérů licence "C+ mládež", doškolovací seminář "C" a "C+ mládež"

Datum: 03.05.2018 - 06.05.2018
Kde: ZS Slaný
Adresa: Lacinova 1720, 274 01 Slaný

P   O   Z   V  Á   N   K A
na
školení trenérů licence „C+ mládež“ – 4 denní
a jednodenní doškolovací seminář pro držitele licence „C“a „C+ mládež“
k prolongaci trenérského průkazu (3.5.2018)
které se koná ve dnech 3.5. – 6.5.2018 na ZS Slaný

 

P r o g r a m:        -         zahájení 3.5.2018 - 8.00 hod. ZS Slaný
                                   -          praktická cvičení na ledě (čtvrtek, pátek)
                                   -          teoretická výuka, zdravověda, pravidla LH
                                   -          ukončení školení  6.5.2018 cca 16.00 hod.

Zkoušky budou absolventi kursu skládat v termínu určeném vedoucím školení  - p.Ivo Kyndl  MT: 602303000

Účastníci si s sebou  přivezou plnou hokejovou výzbroj a výstroj a psací potřeby (minimálně 2 sešity)

1x foto  4,5 x 3,5 cm  NUTNÉ NA PRŮKAZ TRENÉRA!!! Bude vybráno při zahájení kursu!

(účastníci 1 denního doškolovacího semináře  si  přinesou  svůj trenérský průkaz)

 

Úhrada kursovného: výzva k úhradě s platebními údaji a termínem úhrady bude přihlášeným zaslána elektronicky

 

V ceně kursu je zahrnuta odborná literatura, ubytování a stravování po dobu konání kursu, lektorné, poplatek za zhotovení trenérského průkazu, pronájem ledové plochy,kabiny, učebny.

Stravování začíná ve čtvrtek obědem a končí obědem v neděli.

Výuka probíhá čtvrtek – sobota od 8.00 hod do 21.00 hod, v neděli do 16.00 hod.

 

Cena 4 denního kursu bude cca 4.000,- Kč (podle počtu přihlášených)

Cena 1 denního doškolovacího kursu bude cca  500,- Kč (podle počtu přihlášených)