Se zármutkem oznamujeme

Se zármutkem oznamujeme

Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 26.6.2020 ve věku 100 let opustil čestný předseda Středočeského krajského výkonného výboru ČSLH pan Cyril Velebil.  Jménem krajského výkonného výboru vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině zesnulého.