Rozhodnutí o zrušení zbývajících utkání soutěží

Sportovně-technická komise z pověření Středočeského KVV ČSLH na základě aktuální epidemiologické situace, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a rozhodnutí výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. dne 12.03.2020 s okamžitou platností ruší bez náhrady všechna zbývající utkání (a turnaje) soutěží řízených Středočeským KVV ČSLH, tj. play-off Krajské ligy mužů a soutěže druhých až pátých tříd. Důvodem zrušení je minimalizace rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19 a ochrana zdraví hráčů ledního hokeje a dalších osob účastnících se utkání.

V příloze také rozhodnutí výkonného výboru ČSLH ohledně zrušení utkání soutěží řízených VV ČSLH.