Podmínky k podávání výjimek (žádostí) k odborným komisím ČSLH

Usnesení VV ČSLH, týkající se podávání výjimek (žádostí) k odborným komisím ČSLH:

Žádosti musí být zaslány prostřednictvím KVV ČSLH nejpozději do 5. dne v daném měsíci, aby byly zpracovány a projednány v dané komisi. Jestliže výjimka (žádost) bude podána po tomto termínu, bude projednávána na dalším zasedání dané komise. Vyrozumění bude zasláno na KVV ČSLH, který bude následně informovat klub.