Kalendář akcí

Turnaj VTM (ZS Černošice)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

  1. Pořadatel:      KVV ČSLH Střední Čechy

  2. Místo konání:  ZS Černošice       

  3. Termín:  8.11.2015 od 9.00 hod.                

  4. Funkcionáři organizačního výboru:

   1. Ředitel turnaje:                      Pavel Vosyka

   2. Předseda STK:                       Ing. Jakub Král

   3. Členové STK:                        Petr Kotráš     -           za Střední Čechy   

    B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád
  1. Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

  2. Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů U 15 Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

  3. V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

    

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 

 1. Hrací čas
  1. Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

  2. Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

  3. Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

  4. Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

    

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

 

 1. Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

 2. Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

 3. Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

 4. Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

 5. Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

       

   

  D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

    

   E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

   9:00           Středočeský    -           Plzeňský

   10:45         Karlovarský    -           Pardubický

   12:30         poražení          -           utkání o 3. místo

   14:15         vítězové          -           finále

Doškolovací trenérský seminář - C, C+, B, A (ZS Strakonice)

POZVÁNKA  

               na doškolovací trenérský seminář v ledním hokeji,
              který je určen k prolongaci průkazů s licencí  C, C+, B, A.

 

Téma           :         Stanovištní trénink

Termín         :         pondělí 14. prosince 2015  –  Strakonice

Program       :         16:30                     prezence na zimním stadionu ve Strakonicích
                                                           (restaurace v I. patře)                         
                              16:45-17:00           teoretické prozkoušení HČJ (útočné – obranné)
                              17:00-17:45        ukázka tréninku VTM hráčů roč. 2004
                             18:00-18:45        ukázka tréninku VTM hráčů roč. 2003
                             18:45-19:00           diskuse, potvrzení účasti, závěr.

 

Cena            :         300,- Kč 
                              (v případě požadavku na prodloužení trenérského průkazu - navíc foto+200,- Kč)

 

Vyřizuje :

Luděk Pavelka cslh3.bmp
Jč KO ČUS – Jihočeský KVV
Skuherského 14, schr.52
370 04 České Budějovice
MT : 603 148 895
EM : ks-jihocesky@cslh.cz

Turnaj VTM U14 ČSLH (ZS Mladá Boleslav)

Turnaj VTM U 14 ČSLH

propozice – 4 týmy

 

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 

1.      Pořadatel:      KVV ČSLH Střední Čechy

 

2.      Místo konání:  ZS  Mladá Boleslav           

 

3.      Termín:  16.1.2016 od 9.30 hod.                

 

4.      Funkcionáři organizačního výboru:

a)      Ředitel turnaje:                      Pavel Vosyka

b)      Předseda STK:                       Ing. Jakub Král

c)      Členové STK:                        vedoucí  U14  -           za Střední Čechy

                                                           vedoucí  U14  -           za Plzeňský kraj

                                                           vedoucí  U14 -            za Karlovarský kraj

                                                           vedoucí  U14 -            za Jihočeský kraj

 

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád

a)      Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)      Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů U 14 Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje zápis o utkání hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)      V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účastiv dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 

 1. Hrací čas

a)      Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)      Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)      Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)      Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (2 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

 

a)      Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)      Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)      Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)      Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)      Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

     

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

a)      Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)      Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

  9:30         Středočeský    -           Plzeňský

11:15         Karlovarský    -           Jihočeský

13:00         poražení          -           utkání o 3. místo

14:45         vítězové          -           finále

16:15         vyhlášení vítěze

Jednodenní brankářský kemp ČSLH ve Vlašimi (ZS Vlašim)

Vážení sportovní přátelé,

v příloze Vám zasílám pozvánky a přihlášky na  jednodenní brankářské soustředění, které proběhne ve Vašem regionu.

Toto soustředění pořádá Brankářská komise ČSLH a je určeno pro žáky 3. až 8. tříd.

Prosím Vás o přeposlání přiložených dokumentů do všech klubů ve vašem kraji, trenérům a vedoucím příslušných mužstev.

V případě dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
S přátelským pozdravem,
Radek Toth
Trenér brankářů ČSLH

 Radek Toth
Český svaz ledního hokeje / Czech Ice Hockey Association

HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, Czech Republic
tel. +420211158006, fax. +420211158031, GSM +420607500262, e-mail: toth@czehockey.cz

Aktiv STK (Aula ČUS na Strahově)

Program aktivu:

1/    hodnocení soutěžního ročníku 2015/16
2/    návrhy soutěží ročníku 2016/17
3/    informace odborných komisí k soutěžím
4/    diskuze
5/    losování soutěží 2016/17

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS Mladá Boleslav)

Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Mladá Boleslav ve dnech  26.8. – 28.8. 2016.

KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení, sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály, ubytování a stravování.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním zněním pravidel LH, pohybem rozhodčích a signalizací během utkání a seznámit Vás s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností, atletických schopností  (Cooperův běh – vytrvalost, překážkový běh – rychlost, skok z místa – výbušnost ) a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Více informací v příloze

Seminář trenérů licence „C + mládež“ (ZS Kladno)

POZVÁNKA na Seminář trenérů licence „C + mládež“

který se koná dne 5.9.2016 na ZS Kladno od 16.00 hod. Prezence od 15.30 hod. Poplatek 100,- Kč uhradí trenéři na místě. Prosím o potvrzení účasti trenérů „lic.C+ mládež“ z Vašeho klubu elektronicky na  ks-stredocesky@cslh.cz  do 29.8.2016.

Věra Janečková
Sekretář KVV ČSLH
Střední Čechy

Turnaj VTM - ročník 2004 (ZS Mladá Boleslav, ŠKO-ENERGO Arena)

Turnaj VTM ČSLH pro r. 2004
propozice – 4 týmy


A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

1.    Pořadatel:      KVV ČSLH Středočeský kraj
2.    Místo konání: ZS Mladá Boleslav   
3.    Termín:     25.9.2016    

4.    Funkcionáři organizačního výboru:
a)    Ředitel turnaje:         Milan Hněvsa  - předseda KVV ČSLH
b)    Předseda STK:         Ing. Jakub Král -  předseda STK KVV ČSLH
c)    Členové STK:             vedoucí všech zúčastněných týmů
     

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ   
1.    Hrací řád
a)    Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.
b)    Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů r. 2004 a ml. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).
c)    V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

2.    Hrací systém
Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.
V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

3.    Hrací čas
a)    Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času
b)    Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.
c)    Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině
d)    Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

4.    Řízení utkání
Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

5.    Zápis o utkání
Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

6.    Lékařská služba
Zabezpečí pořadatel

7.    Námitky
Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.


C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)    Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.
b)    Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).
c)    Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).
d)    Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.
e)    Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).
      

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)    Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.
b)    Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.


E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

9:00    Středočeský  -   Pardubický
10:45    Plzeňský   -  Karlovarský
12:30    utkání o 3. místo
14:15    finále
15.45        vyhlášení vítězů

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (Zimní stadion Příbram)

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Příbrami ve dnech  24.3. – 26.3. 2017.

KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení, sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály, ubytování a stravování.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním zněním pravidel LH, pohybem rozhodčích a signalizací během utkání a seznámit Vás s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností, atletických schopností  (Cooperův běh – vytrvalost, překážkový běh – rychlost, skok z místa – výbušnost ) a na závěr testu znalostí pravidel LH.

 Více informací v příloze

Školení trenérů lic. C + mládež (Zimní stadion Slaný)

Vážení,

 

oznamujeme Vám, že školení trenérů lic. C + mládež se bude konat ve dnech 6. – 9.4.2017

na ZS Slaný.  V příloze zasílám přihlášku – souhlas ke zpracování osobních údajů, který budete nově vyplňovat také jako přihlášku.

Přihlášky prosím podávejte elektronicky na ks-stredocesky@cslh.cz do 30.3.2017.

 

 

S pozdravem

Věra Janečková

sekretář KVV ČSLH

Střední Čechy

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS Poděbrady)

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Poděbradech ve dnech  25.08. – 27.08.2017.

KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení, sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály, ubytování a stravování.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním zněním pravidel LH, pohybem rozhodčích a signalizací během utkání a seznámit Vás s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností, atletických schopností  (Cooperův běh – vytrvalost, překážkový běh – rychlost, skok z místa – výbušnost ) a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Setkání zapisovatelů (Sídlo KSLH Praha - Strahov)

Vážení kolegové,
vzhledem k tomu, že vy jako zapisovatelé jste nedílnou součástí veškerých utkání a svým výkonem se podílíte minimálně na správně vyplněném zápise o utkání a Vámi odvedená práce je tedy neméně důležitá jako výkon rozhodčích, dovoluji si Vás srdečně pozvat na Setkání zapisovatelů, kde Vám sdělíme důležité novinky, informace a pokyny do nové sezóny, které se týkají vyplňování zápisu o utkání a všeho ostatního, co skýtá funkce zapisovatele.

Datum konání:  3.10.2017 v 18:00 hod.

Místo konání:    sídlo KSLH na Strahově – Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 (v přízemí, ve velké Aule – pod proskleným nadchodem spojující stadióny)

 

Program setkání:

 • prezentace, přivítání
 • novinky ve vyplňování zápisu
 • pokyny do sezóny
 • diskuze, připomínky, problémy k řešení, náměty (feedback)

 

Cena: ZDARMA

Sebou si prosím vezměte: psací potřeby, poznámkový blok, fotografii (pasový formát), průkaz rozhodčího (kdo má)

Účast všech zapisovatelů je skutečně nutná pro vykonávání funkce zapisovatele v nadcházející sezóně a pro odměňování této funkce v plné výši. Tato pozvánka současně odchází na všechny oddíly, kteří budou informováni o polovičním odměňování zapisovatelů, kteří se setkání nezúčastní.

Turnaj VTM U12 - Kolín (ZS Kolín)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 1.      Pořadatel:      KVV ČSLH Středočeský kraj

 2.      Místo konání: Zimní stadion Kolín          

 3.      Termín: 5. 11. 2017             

 4.      Funkcionáři organizačního výboru:

a)    Ředitel turnaje: Jiří Kadlec
b)    Předseda STK:  Jakub Král
c)    Členové STK:   Vedoucí všech zúčastněných týmů

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád

a)      Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)      Turnaje, se zúčastní krajské výběry hráčů U 12. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)      V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 

 1. Hrací čas

a)      Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)      Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)      Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)      Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

 a)      Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)      Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)      Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)      Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)      Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

 D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)      Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.
b)      Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

11:00        Středočeský    -     Plzeňský
12:30         Karlovarský    -    Jihočeský
14:00         utkání o 3. místo
15:30         finále

VTM U14 - 3. soustředění (ZS Benátky nad Jizerou)

Program:

8:00 hod. sraz hráčů
08.15 - 09.15 hod. tělocvična – švihadla a vhodná obuv sebou!
09.30 - 10.45 hod. led 1
11.00 - 11.30 hod. teorie
11.30 – 12.15 hod. oběd
12.30 - 13.30 hod. led 2

Turnaj VTM U13 - Mladá Boleslav (ZS Mladá Boleslav)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

1.      Pořadatel:      KVV ČSLH Středočeský kraj
2.      Místo konání: Zimní stadion Mladá Boleslav     
3.      Termín: 3. 12. 2017             

4.      Funkcionáři organizačního výboru:
a)    Ředitel turnaje: Petr Fiala
b)   Předseda STK: Jakub Král, tel.: 724315410
c)    Členové STK:  vedoucí všech zúčastněných týmů

   B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 Hrací řád

a)      Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)      Turnaje, se zúčastní krajské výběry hráčů U 13. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)      V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 1. Hrací čas

a)      Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)      Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)      Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)      Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)      Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)      Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)      Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)      Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)      Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

     

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)      Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)      Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ                                    časy stravování:

10:00 – 11:30 hod.       Středočeský    -    Liberecký      11:50   poražený z 1. semifinále

11:45  - 13:15 hod.       Plzeňský         -    Jihočeský       12:30   vítěz 1. semifinále

13:45  - 15:15 hod.       utkání o 3. mís                            13:30   vítěz 2.semifinále

15:30  - 17:00 hod.       finále                                          15:30   poražený z 2. semifinále

                                      vyhlášení vítězů

Turnaj VTM U15 - Kladno (ZS Kladno)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 1. 1.     Pořadatel:     KVV ČSLH Středočeský kraj
 1. 2.     Místo konání: Zimní stadion Kladno II. plocha – finále I.plocha        
 1. 3.     Termín: 7. 1. 2018               
 1. 4.     Funkcionáři organizačního výboru:

a)   Ředitel turnaje: Jakub Král

b)   Předseda STK:  Jakub Král  tel.:724315410

c)   Členové STK:   vedoucí všech zúčastněných týmů

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád

a)     Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)     Turnaje se zúčastní krajské výběry U 15 v počtu hráčů 15+2. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)     V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 1. Hrací čas

a)     Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)     Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)     Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)     Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)     Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)     Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)     Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)     Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)     Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)     Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)     Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ                                    časy stravování:

      10:00 – 11:30 hod.       Středočeský    -    Plzeň             11:50   poražený z 1. semifinále

11:45  - 13:15 hod.       Ústecký          -    Olomoucký   12:30   vítěz 1. semifinále

13:45  - 15:15 hod.       utkání o 3. místo                        13:30   vítěz 2.semifinále

15:30  - 17:00 hod.       finále – 1. plocha                       15:30   poražený z 2. semifinále

                                      vyhlášení vítězů

Turnaj VTM U14 - Benátky n. Jizerou (ZS Benátky nad Jizerou)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 1. 1.     Pořadatel:     KVV ČSLH Středočeský kraj
 1. 2.     Místo konání: Zimní stadion Benátky n. Jizerou
 1. 3.     Termín: 4. 3. 2018               
 1. 4.     Funkcionáři organizačního výboru:

a)   Ředitel turnaje: Jakub Král
b)   Předseda STK:  Jakub Král  tel.:724315410
c)   Členové STK:   vedoucí všech zúčastněných týmů   


B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád

a)     Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)     Turnaje se zúčastní krajské výběry U 14 v počtu hráčů 15+2. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)     V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 1. Hrací čas

a)     Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)     Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)     Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)     Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)     Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)     Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)     Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)     Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)     Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)     Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)     Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ                                    časy stravování:

      10:00 – 11:30 hod.       Středočeský    -    Praha             11:45   poražený z 1. semifinále

11:30  - 13:00 hod.       Plzeňský         -    Karlovarský  12:30   vítěz 1. semifinále

13:30  - 15:00 hod.       utkání o 3. místo                        13:15   vítěz 2.semifinále

15:15  - 16:30 hod.       finále – 1. plocha                       15:15   poražený z 2. semifinále

                                      vyhlášení vítězů

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS v Příbram)

Pozvánka

na školení rozhodčích 2. a 3. třídy,

které se koná na ZS v Příbram ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Příbrami ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018.

KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 3.třídy:

Test z bruslení – alespoň 150 bodů (max. 300 bodů) *

Test z pravidel LH – alespoň 120 bodů (max. 200 bodů)

* netýká se účastníků, kteří absolvují kurs pouze pro vykonávání pomocných funkcí

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 2.třídy:

Test z bruslení – alespoň 210 bodů (max. 300 bodů)

Test z atletiky – alespoň 50 bodů (max. 100 bodů)

Test z pravidel LH – alespoň 160 bodů (max. 200 bodů)

Přibližný časový harmonogram školení: *

23.03.2018

16:30

sraz účastníků semináře na recepci ZS v Příbrami

 

17:30

školení pravidel LH

 

19:30

večeře

 

20:00

Bazén

     

24.03.2018

07:30

snídaně

 

08:15

školení pravidel LH

 

11:00

bruslení – pohyb rozhodčího a signalizace

 

13:00

oběd

 

14:30

atletika

 

17:00

školení pravidel LH

 

19:00

večeře

     

25.03.2018

07:30

snídaně

 

08:30

test pravidel LH

 

10:00

test bruslení

 

12:00

oběd

 

13:30

zhodnocení semináře a diskuse

 

14:00

ukončení semináře

Harmonogram školení může být upraven dle potřeb.

S sebou

Sportovní oblečení na bruslařské testy, plavky, nabroušené brusle, sportovní potřeby na atletiku, psací potřeby, poznámkový blok, pravidla LH, průkazovou fotografii. Není třeba výstroj rozhodčího.

Přihlášení na školení:

Přihláška na školení je dostupná na webu Středočeského krajského svazu. Tuto vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email tasch@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány podklady pro zaplacení poplatku za školení (cena školení 2 990 Kč).

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 15. března 2018. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude seminář zrušen a poplatek vrácen.

S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Michala Tasche, tel. 775349880, popř. mailem tasch@stredoceskyhokej.cz.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Michal Tasch
Předseda komise rozhodčích

Aktiv žákovské ligy 2018/2019 (Aula ČUS na Strahově)

Vážení,

vzhledem k rozhodnutí ČSLH o snížení počtu utkání v soutěžích ŽL připravila STK KVV ČSLH Středočeského kraje návrh 3 variant soutěží ŽL B a D. Z tohoto důvodu se dne 19.4.2018 od 17.00 hod. v aule ČUS na Strahově – Praha 6 koná aktiv klubů skupiny 12 a 13 ŽL B a D.

V prezentaci naleznete 3 návrhy herního systému soutěže. Na aktivu bude prezentován připravený materiál, rozšířený o rozdělení do skupin. Účast na aktivu je nutná. Prosím oddíly, aby se dostavila osoba kompetentní k rozhodnutí.

 

S pozdravem

Ing. Jakub Král                                                Věra Janečková
předseda STK KVV ČSLH                              sekretář KVV ČSLH
Střední Čechy                                                  Střední Čechy

Školení trenérů licence "C+ mládež", doškolovací seminář "C" a "C+ mládež" (ZS Slaný)

P   O   Z   V  Á   N   K A
na
školení trenérů licence „C+ mládež“ – 4 denní
a jednodenní doškolovací seminář pro držitele licence „C“a „C+ mládež“
k prolongaci trenérského průkazu (3.5.2018)
které se koná ve dnech 3.5. – 6.5.2018 na ZS Slaný

 

P r o g r a m:        -         zahájení 3.5.2018 - 8.00 hod. ZS Slaný
                                   -          praktická cvičení na ledě (čtvrtek, pátek)
                                   -          teoretická výuka, zdravověda, pravidla LH
                                   -          ukončení školení  6.5.2018 cca 16.00 hod.

Zkoušky budou absolventi kursu skládat v termínu určeném vedoucím školení  - p.Ivo Kyndl  MT: 602303000

Účastníci si s sebou  přivezou plnou hokejovou výzbroj a výstroj a psací potřeby (minimálně 2 sešity)

1x foto  4,5 x 3,5 cm  NUTNÉ NA PRŮKAZ TRENÉRA!!! Bude vybráno při zahájení kursu!

(účastníci 1 denního doškolovacího semináře  si  přinesou  svůj trenérský průkaz)

 

Úhrada kursovného: výzva k úhradě s platebními údaji a termínem úhrady bude přihlášeným zaslána elektronicky

 

V ceně kursu je zahrnuta odborná literatura, ubytování a stravování po dobu konání kursu, lektorné, poplatek za zhotovení trenérského průkazu, pronájem ledové plochy,kabiny, učebny.

Stravování začíná ve čtvrtek obědem a končí obědem v neděli.

Výuka probíhá čtvrtek – sobota od 8.00 hod do 21.00 hod, v neděli do 16.00 hod.

 

Cena 4 denního kursu bude cca 4.000,- Kč (podle počtu přihlášených)

Cena 1 denního doškolovacího kursu bude cca  500,- Kč (podle počtu přihlášených)

Aktiv STK oddílů LH Středočeského kraje (Aula ČUS Praha 6 - Strahov)

Program:

1)              vyhodnocení soutěží sez. 2017/18 – předání pohárů
2)              informace k soutěžímu ročníku 2018/19
3)              návrhy soutěží pro sezónu 2018/19 a termínové listiny k soutěžím
4)              losování soutěžního ročníku 2018/19

 

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS Mladá Boleslav)

Vážení,

dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy.

Středočeský hokej zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebny a písemné materiály.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Přihláška na školení je dostupná na v příloze níže. Tuto vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email  machac@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány podklady pro zaplacení poplatku za školení.

Dodat přihlášku a doložit úhradu je nutné nejpozději do 10.8.2018.

V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude školení zrušeno a poplatek vrácen. V příloze naleznete také kompletní informace ke školení, včetně předběžného časového harmonogramu. S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Petra Macháče, tel. 774131348, popř. mailem machac@stredoceskyhokej.cz.

S pozdravem
Petr Macháč
Předseda komise rozhodčích
www.stredoceskyhokej.cz

Doškolovací seminář trenérů (ZS Kladno)

TMK KVV ČSLH pořádá dne 3.9.2018 od 16.00 hod. na ZS Kladno doškolovací seminář pro trenéry s licencí C + mládež. Účastnický poplatek 100,- Kč bude vybrán přímo na místě. Žádáme, aby kluby nahlásily účast svých trenérů s licencí C+mládež elektronicky na ks-stredocesky@cslh.cz do 27.8.2018.

Školení trenérů licence "C + mládež" (ZS Slaný)

Program:

 • zahájení 11.4.2019 - 8.00 hod. ZS Slaný
 • praktická cvičení na ledě (čtvrtek, pátek)
 • teoretická výuka, zdravověda, pravidla LH
 • ukončení školení 14.4.2019 cca 16.00 hod.

Více informací v pozvánce (v příloze).

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS Slaný)

Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Středočeský hokej zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebny a písemné materiály.
Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email machac@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány podklady pro zaplacení poplatku za školení.

Dodat přihlášku a doložit úhradu je nutné nejpozději do 17.4.2019.

S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Petra Macháče, tel. 774131348, popř. mailem machac@stredoceskyhokej.cz.

 


Odkazy na pravidla LH:

Školení trenérů licence C + mládež (ZS Slaný)

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU NA SRPEN 2020!!!

POZVÁNKA na

a)    školení trenérů licence „C+ mládež“ – čtvrtek – neděle 30.4.-3.5.2020

b)    jednodenní doškolovací seminář pro držitele licence „C“ a „C+ mládež“ k prolongaci trenérského průkazu (30.4.2020)

            které se koná ve dnech 27.8. – 30.8.2020 na ZS Slaný

P r o g r a m:       -        zahájení 27.4.2020 - 8.00 hod. ZS Slaný

                                    -           praktická cvičení na ledě (čtvrtek, pátek)

                                    -           teoretická výuka, zdravověda, pravidla LH

                                    -           ukončení školení 30.8.2020 cca v 16.00 hod.

 

Zkoušky budou absolventi kursu skládat v termínu určeném vedoucím školení - p.Ivo Kyndl 

MT: 602303000

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS Slaný)

Vážení, dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy.

Středočeský hokej zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebny a písemné materiály.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Přihláška na školení je v příloze.

Doškolovací seminář trenérů LH (ZS Kladno)

v pondělí dne 7.9.2020 od 16:00 hod. se na zimním stadionu Kladno uskuteční doškolovací seminář trenérů LH, který je určen pro trenéry s licencí C a C+ mládež. Jedná se o seminář za 2 kredity, které budou trenérům následně zapsány do systému „Coach manager“.

 

Žádáme Vás o předání informace klubovým trenérům a nahlášení zájemců na e-mail: ks-stredocesky@cslh.cz

 

Poplatek 100,- Kč zaplatí trenéři na místě.

 S pozdravem

 

Věra Janečková                                                                     

sekretář SČH