Doškolovací seminář trenérů lic. C + mládež - Kladno září 2017