Aktualizovaný rozpis soutěží 2017/2018

Dobrý den,

v příloze zasílám aktualizovaný Rozpis soutěží 2017/2018, který je nyní uveřejněn i na webu www.stredoceskyhokej.cz.

 

Změny v novém rozpisu oproti původnímu (včetně toho tištěného):

  1. přelosování a úprava hracích termínů Krajské soutěže mužů po odhlášení týmu HC Junior Mělník B
  2. na základě obsazenosti ledové plochy na ZS Černošice upraveny hrací termíny Meziokresního přeboru mužů
  3. nové rozlosování Regionální ligy mladšího dorostu skupiny A po odhlášení týmu HC TS Varnsdorf + úprava technických norem RLMD (přikládám také v příloze)
  4. úprava rozlosování turnajů minihokeje – u některých turnajů došlo přeobsazení:
    1. r. 2008 – turnaje minihokeje do konce roku 2017

                                                               i.      přihlášení týmu HC Poděbrady „C“ – v turnajích doplní tým SC Kolín „A“ (tedy v turnajích bude tým Poděbrad „C“ obsazován na pozice týmu Kolín „B“)

                                                             ii.      doplnění týmu HC Berounští Medvědi „B“ (původně chybně nezařazeni) – změnou došlo k přeobsazená některých turnajů!

    1. r. 2010 – turnaje minihokeje

                                                               i.      odstranění zařazeného týmu HC Berounští Medvědi „B“ (původně chybě zařazeni) – změnou došlo k přeobsazená některých turnajů!

 

Veškeré změny v rozlosování jsou změněny v systému HoSys (kromě minihokeje, který bude uveřejněn v následujícím týdnu) – prosíme všechny, aby se řídili výhradně dle termínů uvedenými v HoSysu, nikoliv dle tištěného rozpisu. Zároveň si dovoluji připomenout, že je povinností každého klubu seznámit se a dodržovat technické normy jednotlivých soutěží a všeobecné ustanovení uvedené v Rozpisu soutěží. Mezi nejdůležitější úpravy Všeobecných podmínek pro tuto sezonu patří:

  • čl. 13 – odložené utkání - v případě odloženého utkání musí být do 14 dnů od původního termínu domluven náhradní termín, který podléhá schválení STK
  • čl. 15 – zápis o utkání – doporučení využívat systém HoSys, navíc oba oddíly mají povinnost archivovat oboustrannou kopii zápisů o utkání až do zahájení následující sezony. Kopie musí být kompletní, včetně všech podpisů po utkání a poznámek rozhodčího (rozhodčí byli na předsezonním semináři instruováni o nutnosti dopsat poznámky k utkání na místě před pořízením kopií).

 

Dále bychom Vás ve spolupráci s komisí rozhodčích chtěli upozornit na setkání zapisovatelů, které se bude konat 3.10.2017 od 18:00 v Praze na Strahově. Informace o setkání byla komisí rozhodčích již odeslána (rozhodčím/zapisovatelům), Vás bychom chtěli poprosit o distribuci ještě i přes oddíly „Vašim zapisovatelům“. Účast všech zapisovatelů je skutečně nutná pro vykonávání funkce zapisovatele v nadcházející sezóně a pro odměňování této funkce v plné výši (od 06. 10. 2017 bude zapisovatel, který se nezúčastní setkání odměňován poloviční sazbou). Více informací je uveřejněno zde:

http://stredoceskykraj.cslh.cz/setkani-zapisovatelu/c131